© Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsinki (Y-tunnus 2132289-3) Tarinat Yhteydenotot uusissa

40 vuoden kokemus yhtiönne käyttöön

TIETOA TALOYHTIÖN ONGELMISTA

Linkkejä:
Vanhoihin artikkeleihimme
Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus ryhmän juuret johtavat runsaan 40 vuoden taakse: Jo suuressa tilintarkastustoimistossa assistenttina toimiessaan myös taloyhtiöiden tilintarkastuksiin osallistuttuaan tuli kokeneimmasta tarkastajamme - Ilkka OT Tähtisestä - aikanaan maan nuorin HTM-tilintarkastaja.
Muut sivustomme:
www.tilinpaatosopas.fi
(Tuoreimmat Kiinteistölehden 1980-luvulla Olli Suckmanin kanssa perustettu Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus ky Helsinki merkitsi jo selkeätä panostamista taloyhtiöiden tarkastuksiin ja selvitystehtäviin. www.toiminnantarkastus.fi
artikkelimme ovat oikean laidan Taloyhtiöt muodostivat ylivoimaisen valtaosan tilintarkastuksista, kunnes Ilkka OT Tähtinen joitakin vuosia sitten keskittyi yksinomaan niihin. www.kukavastaa.fi
Tilinpäätösopas- linkissä
2010 syntyi kahden tilintarkastustoimiston Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus ryhmä ja HTM-tilintarkastajien määrä kasvoi.
Nettikaupoista julkaisujamme


Toimintamme ytimen muodostaa edelleen tukeutuminen poikkeuksellisen pitkäaikaiseen kokemukseen taloyhtiöiden ongelmista.

Jokaisen asiakkaamme jokaiseen tarkastukseen osallistuu merkittävässä määrin kokenein tarkastajamme: Käytössä on siis aina 40 vuoden kokemukseen pohjautuva tilannearvionti.

Pyrimme tehostamaan tarkastustamme jatkossa tarjoamalla jokaiselle uudelle asiakasyhtiölle mahdollisuuden yhden illan hallituskoulutukseen isännöitsijätoimiston tai hallituksen tiloissa tilintarkastuksen kannalta keskeisissä päätöksentekoon ja tiedonkulkuun liittyvissä asioissa. Uskomme nimittäin siihen, että osaava hallitus selkiinnyttää merkittävästi taloyhtiön asioiden hoitoa ja näin koulutukseen käyttämämme aika helpottaa työmme sujumista. Tarjoamme vastaavaa palvelua myös vanhojen asiakkaidemme uusille hallituksen jäsenille, jotka sitä toivovat. Koulutustilaisuuden vejäjänä toimii Ilkka OT Tähtinen, jolla on pitkäaikainen kokemus myös taloyhtiöiden hallituksen jäsenten ja isännöitsijöiden kouluttamisesta.Uskomme, että lyhyin tarinoin on mahdollista havainnollistaa tavanomaista paremmin tilintarkastusta. Niinpä olemme keränneet tänne äänitteinä pariminuuttisia juttuja tilanteista 40 vuoden ajalta.

TUHANNEN JA YHDEN TYÖN TARINAT

Kuvittelemme niiden havainnollistavan osakkaille ja hallituksen jäsenille monia meiltä usein kysyttyjä asioita, kuten:
- Mistä tilintarkastuksessa maksetaan - miten tilintarkastus voi olla liian halpaa
- Mitä tarkoittaa tilintarkastajilta edellytetty "ammatillinen skeptisyys"
- Onko tilintarkastus epäonnistunut, jos jälkikäteen todetaan tarkastuksessa jääneen huomaamatta merkittävä virhe
- Miksi osakkaiden olisi syytä olla nykyistä kiinnostuneempia tilintarkastajan valinnasta


On selvää, että ylivoimainen valtaosa isännöitsijöistä on rehellisiä ja ammattinsa hyvin osaavia ja epäonnistuneet tilintarkastukset ovat harvinaisia poikkeuksia. Siitä huolimatta esimerkit tarinoihin on poimittu sinänsä harvinaisista väärinkäytös- ja virhetilanteista.

Miksi?

Tilintarkastajan työ on samanlaista kuin verkonpaikkaajan: Etsii, etsii vaan ei soisi löytävänsä.
Tilintarkastus olisi kuitenkin hyödytöntä, ellei sen tavoitteena olisi arvioida luotettavasti taloyhtiön tilannetta, hallintoa ja tilinpäätöstietojen asiallisuutta. Ja koetinkivenä on kyky havaita olennaisia ongelmatilanteita.

Juuri siksi uskomme ongelmatapauksista kertomisen kuvaavan parhaiten sitä, mistä tilintarkastuksessa on kyse: Raakaan työhön ja ammattitaitoiseen tilannearviointiin perustuvien luotettavien kannanottojen esittämisestä.Yhteydenotot uusia toimeksiantoja koskien: 0440-413350 / Tähtinen

Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsinki
y: 2132289-3

Sivun alkuun